Neke prièe

Kad neznate gdje s vašom porukom, upišite je ovdje.

Moderators: Kastic Goran, drobeli

Post Reply
Guest

Neke prièe

Post by Guest »

Baba Ane je uvijek govorila: Kad ti je najteže, a ti se smij ko da si najsritniji. To danas govori tata. Samo, on nema njenu snagu; je smije se, al se vidi da je nesretan. Fura neki ponos, neko poštenje pa ga izrade i on im još uvijek da i malo pride.
Tata je za Mater saèuvao posebno mjesto – ona je najposebnija od svih, najpametnija, ta je znala plivat kad nikom nije išlo.
Neki njezin background bi bio: siroèe s deset, udovica s 30, Gazdarica s 40 ...
Kupovala zemlju, kupovala kuæe, škrtarila na svemu da bi imala svega ...
Tata je vidio nešto svijeta, i sve mu više vjerovao, a mater mu sve više bivala starinska žena.
Zaboravio kad je govorila: Oni gore na križu, samo ti je on prijatelj; ti sa svima lipo, al malo i je kojima moreš virovat. Stari je vjerovo - pa se sjebo.
Sa mnom je druga spika. Roðeni u sretno vrijeme pa smo bili Sretna Djeca. Meni je Baba oduvijek bila starinska žena. Uèili su me nešto skroz drugo. I funkcioniralo je sve dok se svijet nije promijenio. Malo se promijenila i perspektiva. Kad imaš sve, briješ da je to jedino normalno (još gore, cijela generacija je brijala da je to i jedino moguæe). Onda se stvari preokrenu dok si reko rat i ode sve u pèkmtrn. Onda proðe puno godina, nauèiš se na svašta i skužiš da si se, ima dosta vremena, poèeo ponašat u skladu s Kad ti je najteže, a ti se smij ko da si najsritniji i Onaj gore na križu, samo ti je on prijatelj; ti sa svima lipo, al malo i kojima moreš virovat. Nauèili smo još ponešto, sumnjam da je Baba za to imala Reèenicu, toga, brijem, tada nije bilo.
Guest

Neke prièe II

Post by Guest »

Razlièiti ljudi naðu se sluèajno. Vremenom, svako dobije svoju ulogu. Vremenom, svakog se okarakterizira. Kad te puca nešto malo drugaèiji film, obièno kažemo – daj, ne sr, pa dugo se znamo. U sretnijim fazama, nabrijavamo se da æe tako bit uvijek, da se ne možemo zamislit drukèije ...
A onda svi naðu neke važnije ljude.
Post Reply