Domastoj na sveuèilištu

Rasprave o kulturnim događanjima na Dugom otoku, Saljsko kulturno ljeto, Saljske Užance, fešte na otoku, Tovareća mužika ........

Moderators: Kastic Goran, Kate

Post Reply
drobeli
Liječeni alkoholičar
Posts: 63
Joined: Tue Feb 04, 2003 5:30 pm
Location: Zagreb
Contact:

Domastoj na sveuèilištu

Post by drobeli »

Gospodin Ljudevit poslao nam je humoresku koja je izašla u 3. broju èasopisa
L I B R A, èasopis Hrvatskog kulturnog kluba u Švicarskoj. Meni se je jako
svidjela, nadam se da ce se svidjeti i vama, pogotovo studentima i njihovim roditeljima :-).
Humoresku je napisala gospodlja Iris Smokvina iz Švicarske.

Evo Humoreske,

Domastoj na sveuèilištu

Domastojevi roditelji su imuæni seljaci (ako takvih u Hrvatskoj ima) i svoga
su sina jedinca poslali na studij u inozemstvo u nadi da æe se jednog dana
vratiti i prosperirati u vlastitoj domovini.Domastoj se tri mjeseca nije javljao,
a onda konaèno stiže pismo: Dragi moji, oprostite æa se nisan javlja, ma puno se
tega dogodilo i boje je da vam se napišem nego reèen preko telefona. Lipo sedite
i èitajte....

Skaka san s puneštre s drugega kata i polomit kosti na glavi. Gorilo je va mojoj
kamiri aš san pozabil zagasit joint. Dve šetimane san bil va bolnice. Sada je
boje, glava me više ne boli. Moral san platit za su štetu ku san storil. Padjenca.
Spasila me jedna šenjora ka biva prekoputa. Zadišil joj je dim pa je zvala
pumpiere. Inamoral san se va nju a i ona mene voli. Divorcijana je i ima jedno
dite, ko ni baš iste boje ko mi. Mulac me veæ zove papaèi. Malo je starija od mene,
dvajset godin, ali na mi to ne smeta, ko ni to da nimamo iste užance. Baren ima
iskustva pa me more vozit, pardon, vodit kroz život. Pred bog u m smo si isti, to
ste mi vavik govorili. Znan da æete rado primit moju ženu, njeno dite i našu dicu
ka æe se rodit za èetiri miseca. Blizanci. Ti si mama vavik tila unuke, pa eto ti
odmah tri. As sada kada iman velu famiju, meni se više ne studira pa san prodal
onaj veli komad zimlje kog je tata prepisal na mene i sa tim šoldima æemo poèet
novi život va Hrvatske. Imat æe tata kumpanjona, jer s nami dolazi i Stojankin
otac. Još je va pržunu aš je pucal va nekega. Tu ga više ne žele imat, pa æe doæi
s nami.

Dragi moji, jeste sve proèitali.
Udahnite ....... Niš ni istina. Istina je da san dobil loše ocjene i da ne morem izaè do
kraja meseca sa šoldima. Razmislite i pacijenca.

Vaš Domastoj.

PS. Da li da se javin ka dobrovaljac za rat u Iraku?

Iris Smokvina
Libra 3, 2003.

Orginal možete pogledati na linku:
http://karmela.fsb.hr/drobeli/slike/doma_stoj.jpg

Naslovnu stranicu èasopisa L I B R A možete vidjeti na linku:
http://karmela.fsb.hr/drobeli/slike/libra.jpg


Pozdrav svima, Dado
Guest

Re: Domastoj na sveuèilištu

Post by Guest »

drobeli wrote:Gospodin Ljudevit poslao nam je humoresku koja je izašla u 3. broju èasopisa
L I B R A, èasopis Hrvatskog kulturnog kluba u Švicarskoj. Meni se je jako
svidjela, nadam se da ce se svidjeti i vama, pogotovo studentima i njihovim roditeljima :-).
Humoresku je napisala gospodlja Iris Smokvina iz Švicarske.

Evo Humoreske,

Domastoj na sveuèilištu

Domastojevi roditelji su imuæni seljaci (ako takvih u Hrvatskoj ima) i svoga
su sina jedinca poslali na studij u inozemstvo u nadi da æe se jednog dana
vratiti i prosperirati u vlastitoj domovini.Domastoj se tri mjeseca nije javljao,
a onda konaèno stiže pismo: Dragi moji, oprostite æa se nisan javlja, ma puno se
tega dogodilo i boje je da vam se napišem nego reèen preko telefona. Lipo sedite
i èitajte....

Skaka san s puneštre s drugega kata i polomit kosti na glavi. Gorilo je va mojoj
kamiri aš san pozabil zagasit joint. Dve šetimane san bil va bolnice. Sada je
boje, glava me više ne boli. Moral san platit za su štetu ku san storil. Padjenca.
Spasila me jedna šenjora ka biva prekoputa. Zadišil joj je dim pa je zvala
pumpiere. Inamoral san se va nju a i ona mene voli. Divorcijana je i ima jedno
dite, ko ni baš iste boje ko mi. Mulac me veæ zove papaèi. Malo je starija od mene,
dvajset godin, ali na mi to ne smeta, ko ni to da nimamo iste užance. Baren ima
iskustva pa me more vozit, pardon, vodit kroz život. Pred bog u m smo si isti, to
ste mi vavik govorili. Znan da æete rado primit moju ženu, njeno dite i našu dicu
ka æe se rodit za èetiri miseca. Blizanci. Ti si mama vavik tila unuke, pa eto ti
odmah tri. As sada kada iman velu famiju, meni se više ne studira pa san prodal
onaj veli komad zimlje kog je tata prepisal na mene i sa tim šoldima æemo poèet
novi život va Hrvatske. Imat æe tata kumpanjona, jer s nami dolazi i Stojankin
otac. Još je va pržunu aš je pucal va nekega. Tu ga više ne žele imat, pa æe doæi
s nami.

Dragi moji, jeste sve proèitali.
Udahnite ....... Niš ni istina. Istina je da san dobil loše ocjene i da ne morem izaè do
kraja meseca sa šoldima. Razmislite i pacijenca.

Vaš Domastoj.

PS. Da li da se javin ka dobrovaljac za rat u Iraku?

Iris Smokvina
Libra 3, 2003.

Orginal možete pogledati na linku:
http://karmela.fsb.hr/drobeli/slike/doma_stoj.jpg

Naslovnu stranicu èasopisa L I B R A možete vidjeti na linku:
http://karmela.fsb.hr/drobeli/slike/libra.jpg


Pozdrav svima, Dado
:lol:
Guest

WTF ???

Post by Guest »

Cemu ovo iznad ??? :?:
Post Reply